تبلیغات
♛.✘دُخـــ:)ـــیــــ وروجــــکــ♥ـــ ✘.♛ - عَََروسََکـ

♛.✘دُخـــ:)ـــیــــ وروجــــکــ♥ـــ ✘.♛
عکس و تصویر عَََروسََکـ قَََشَََنگـ مَََنـ سِِِفید پوشیدِِِِهـ تورََختِِه خوآبِِـ کُُهنِِِه خونیـ خوآبیدِِِه عَََروسََکـ مََنـ چِِِشمآتو وآ کُُـــنـ ...

عَََروسََکـ قَََشَََنگـ مَََنـ سِِِفید پوشیدِِِِهـ

تورََختِِه خوآبِِـ کُُهنِِِه خونیـ خوآبیدِِِه

عَََروسََکـ مََنـ چِِِشمآتو وآ کُُـــنـ

زودِِِه بِِخوآبیـ مََنــو نِِگآ کُنـ

قََلبََمـ شِِکََستِِه چِِشآمـ چِِه خََستِِه

تََقصیرِِه مَََنِِه کِِه روحمـ رََفتِِه

تو دیگِِه نیستیـ اونـ بآلآهآییـ

تو آسِِمونآ پیشـ خُُدآییـ :)


عکس و تصویر ﻣﻐــــ∅ــــﺮﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘــ✘vـــﻢ .. ﻓَﻘَﻂ ﺩُﻧﯿـــ♚ـــﺎ ﺑِﻬِﻢ ﺛﺎﺑِﺖ ﮐَـﺮﺩ ﺗــَِـَِـَِـَِـَِـﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎﺩ ➜ ✪ﺑﯽتَوَﺟُّـــَِـــﻬﯽ ﻣﯿــــــﺎﺭِﻩ . .

ﻣﻐــــ∅ــــﺮﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘــ✘vـــﻢ ..


ﻓَﻘَﻂ ﺩُﻧﯿـــ♚ـــﺎ ﺑِﻬِﻢ ﺛﺎﺑِﺖ ﮐَـﺮﺩ


ﺗــَِـَِـَِـَِـَِـﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎﺩ ➜


✪ﺑﯽتَوَﺟُّـــَِـــﻬﯽ ﻣﯿــــــﺎﺭِﻩ . .برچسب‌ها: REYHANE joOoNi
تاریخ جمعه 16 مهر 1395سـاعت 04:36 ب.ظ نویسنده ✘ ریحآنهـ ژوووونیـ ✘ نظرات()
miss-o

مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ