تبلیغات
♛.✘دُخـــ:)ـــیــــ وروجــــکــ♥ـــ ✘.♛ - ○↯ قــوی تـر↯○

○↯ قــوی تـر↯○

جمعه 16 مهر 1395 04:40 ب.ظ

نویسنده: ✘ ریحآنهـ ژوووونیـ ✘
عکس و تصویر ✪ مــن •°•°•°•✪ ↓↑ ضــربـه↓↑ خــوردم ✪ تـا ○↯ قــوی تـر↯○ شــم ✪ فــردای مـــن ...

✪ مــن •°•°•°•✪


↓↑ ضــربـه↓↑ خــوردم


✪ تـا ○↯ قــوی تـر↯○ شــم


✪ فــردای مـــن . . .


✪مـیــتونه★زیبــا★شــه . . .عکس و تصویر جَدیداً حسّــهـ شَبَکه چهــار رو دارَم هیچکَس منو نِمیفهمه... هیچکس سعیّ٘ نمیکنه درکم کنه... هیچکس ...

جَدیداً حسّــهـ شَبَکه چهــار رو دارَم


هیچکَس منو نِمیفهمه...


هیچکس سعیّ٘ نمیکنه درکم کنه...


هیچکس بِهِم توجّه نمیکنه...


خیلـــی تَنهام...


انگــار مثله شَبَکه چهــار اضافیَـــم٘...


_____________________________


آرومـ بِــخــآبــ


دیگِِـهـ پٌـروفــآیــلِـشــو چِــکـ نَــکٌـنـ


مــیــدونَـمـ آنــلــآیــنِـه


مــیــدونَــمـ دِــلِــتـ هَــوآشــو کَــردِهـ


مــیــدونَـمـ دِلِــتـ مــیــخــآد بِــهِــشــ پــیـ اِمـ بِــدیــ


وََلــے بِـهـ چِـهـ قِــیــمَــتـ؟؟


هَــمــونــ یِـکَـمـ غٌـرورِتَــمـ اَز بِــیْــنـ مــیــرِهـ


تٌٌــو بــآ هَــمــونـ بــآ یِــکَـمـ زِنــدِهـ ایــ


اَصَــنـ بِــهـ عََــکــســآشـ خـیـرِهـ بِــشــیــ بِــهــتَــرِهـ


مــیــدونَــمـ کَــلَــمِـهـ خــآبــ وآسَــتــ مَــعـنــیـ نَــدآرِهـ


کــآشــ تــوهَــمـ مــیــتــونِــســتــے مِــثْــلِــهـ


مََــنــ بــآ نَــبــودَنِــشــ کِــنـــآر بــیــآیـــ....


بــآزَمـ مــیـــگَــمـ:آرومــ بِــخــآبــ

دیدگاه : نظرات
Poolbutton REYHANE joOoNi -
آخرین ویرایش: شنبه 17 مهر 1395 08:44 ب.ظ