تبلیغات
♛.✘دُخـــ:)ـــیــــ وروجــــکــ♥ـــ ✘.♛ - سخنیـ گرآنبهآعـ *ـ*

♛.✘دُخـــ:)ـــیــــ وروجــــکــ♥ـــ ✘.♛
اِحََِِِـََََـُُِِِ
مََُُـِِِ
اِحََِِِـََََـُُِِِمََُُـِِِ اِحََِِِـََََـُُِِِمََُُـِِِ
صَعلآمـ رُفقــآعـ چعطوریـد جُلبکآعـ؟*ـ*

خعلیـ وقتـ بـود بعدهـ اونـ وبهـ قبلیمـ نیومدمـ بآتونـ بحرفمـ @ـ$

خعلیـ دیلَمـ وآسـ وبـ قبلیمـ کعـ فیلتـر رَفـ تنگیدعـ :)


نمدونمـ کدومـ کُصکَشیـعـ اینـ کآرو کردعـ #ــ$

ولیعـ هرکیعـ بـ.ودعـ اَ حسودیشـ بیـد وآلآعـ ^^


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

خـوعـ چیآعـ میگذرعـ بآ مدرسعـ ؟>هآآنـ وآآنـ بنـآلیـد اِکَمـ

خآطرعـ زیآدیعـ دآرمـ ولیـ خوعـ حآل نعرمـ بـوگمآعـ

بآشعـ یعـ وقتـ دیعـ .

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

یعـ سـوال دآلَمـ مَنـ تـوعـ برنآمهـ woord

یعهـ رُمآنـ نوشتمـ خعلیـ زیآدعـ و آپـلـود تـو

 سآیتـ هآعـ معمولیـ نمیشعـ حآلآ چهعـ کنمـ ؟

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

برچسب‌ها:
تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1395سـاعت 04:49 ب.ظ نویسنده ✘ ریحآنهـ ژوووونیـ ✘ نظرات()
miss-o

مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ