تبلیغات
♛.✘دُخـــ:)ـــیــــ وروجــــکــ♥ـــ ✘.♛ - سخنیـ گرآنبهآعـ *ـ*

سخنیـ گرآنبهآعـ *ـ*

چهارشنبه 19 آبان 1395 04:49 ب.ظ

نویسنده: ✘ ریحآنهـ ژوووونیـ ✘

اِحََِِِـََََـُُِِِ
مََُُـِِِ
اِحََِِِـََََـُُِِِمََُُـِِِ اِحََِِِـََََـُُِِِمََُُـِِِ
صَعلآمـ رُفقــآعـ چعطوریـد جُلبکآعـ؟*ـ*

خعلیـ وقتـ بـود بعدهـ اونـ وبهـ قبلیمـ نیومدمـ بآتونـ بحرفمـ @ـ$

خعلیـ دیلَمـ وآسـ وبـ قبلیمـ کعـ فیلتـر رَفـ تنگیدعـ :)


نمدونمـ کدومـ کُصکَشیـعـ اینـ کآرو کردعـ #ــ$

ولیعـ هرکیعـ بـ.ودعـ اَ حسودیشـ بیـد وآلآعـ ^^


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

خـوعـ چیآعـ میگذرعـ بآ مدرسعـ ؟>هآآنـ وآآنـ بنـآلیـد اِکَمـ

خآطرعـ زیآدیعـ دآرمـ ولیـ خوعـ حآل نعرمـ بـوگمآعـ

بآشعـ یعـ وقتـ دیعـ .

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

یعـ سـوال دآلَمـ مَنـ تـوعـ برنآمهـ woord

یعهـ رُمآنـ نوشتمـ خعلیـ زیآدعـ و آپـلـود تـو

 سآیتـ هآعـ معمولیـ نمیشعـ حآلآ چهعـ کنمـ ؟

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پستدیدگاه : نــظـــر مـــوخــــآمـــــ
آخرین ویرایش: پنجشنبه 3 اسفند 1396 09:05 ق.ظ


نمایش نظرات 1 تا 30