تبلیغات
♛.✘دُخـــ:)ـــیــــ وروجــــکــ♥ـــ ✘.♛ - اَسلَحهـ

اَسلَحهـ

شنبه 6 آذر 1395 05:16 ب.ظ

نویسنده : ✘ ریحآنهـ ژوووونیـ ✘

پَســ نمیدِهــ کــآمــ9 گـــَلـوم
خَــرآبه د9د کِشِشــ
ریَـــم نــَدآره اصـــا دیگــهـِ بَــرا د9د


پَســ نمیدِهــ کــآمــ9 گـــَلـوم
خَــرآبه د9د کِشِشــ
ریَـــم نــَدآره اصـــا دیگــهـِ بَــرا د9د کِشِش

 • ︴بیـا
︴این اسـلحهـ 
︴صافـ
︴بگیـر رو سـرم 
︴شاید
︴اینـ بیـ مصرفِ
︴تیـر
︴از سـرش بگذره بهتره..
 • ︴بیـا
  ︴این اسـلحهـ
  ︴صافـ
  ︴بگیـر رو سـرم
  ︴شاید
  ︴اینـ بیـ مصرفِ
  ︴تیـر
  ︴از سـرش بگذره بهتره..


 • ● اَگِهْـــــ بَعْدْ اَزْ [مَرْگَمْـــــ] ● دُنْبآلِـــــ [دَلیلِــــ] مُرْدَنَمْـــــ بودَنْـــــ ●
 • ● اَگِهْـــــ بَعْدْ اَزْ [مَرْگَمْـــــ] ● دُنْبآلِـــــ [دَلیلِــــ] مُرْدَنَمْـــــ بودَنْـــــ ●

  بِهِشونْـــــ بِگیـــــدْ . . . ● کِهْـــــ اینْـــــ دَلیلِـــــ [زِنْدِگیشْــ]

  مَعْلومْـــــ نَبـــــود ● چِهـــــ بِرِسِهـــــ [مَرْگِشْــ]

  دیدگاهها : نَظَـر مـوخآمـ
  آخرینویرایش: شنبه 6 آذر 1395 05:18 ب.ظ  نمایش نظرات 1 تا 30