تبلیغات
♛.✘دُخـــ:)ـــیــــ وروجــــکــ♥ـــ ✘.♛ - بآزگشتمـ

بآزگشتمـ

دوشنبه 30 بهمن 1396 05:18 ب.ظ

نویسنده: ✘ ریحآنهـ ژوووونیـ ✘

سیلآمـ عآجیآیـ عزیزمـ دآدآشآیـ گلمـ خوبینـ ؟؟

خیلِ دلمـ برآتونـ تنگـ شدهـ بود تو اینـ چنـد وقتـ

ببشیـد کهـ یهوییـ رفتمـ

خعلیـ درگیریـ داشتمـ و مشکلآتـ ولیـ بلاخرهـ اومدمـ

اولـ از همهـ مرسیـ از عآجیـ جونامـ کهـ اینقـد

بهـ فکرمـ بودنـ و ازمـ خبر میگرفتنـ

دوم ببخشیـد کهـ نمیتونمـ جبرآنـ کنمـ پیآمآتونو

چونـ واقعـا فعلنـ حآل ندارمـ لطفا درکمـ کنیـد

در اولینـ فرصتـ حتما جبرونـ میکنمـ

سومـ اینکهـ

وقتیـ نبودمـ یهـ نفـر پیآمآییـ برآمـ گذآشتهـ و  زر مفتـ زدهـ

کهـ بآیـد بگمـ خآکـ بـر سـر بیـ عرضتـ والآ منکهـ الانـ وبمـ 

رو سآلمـ میبینمـ مثلـ اینکهـ زر زر کردیـ میخآیـ فیلتـر کنیـ

فقطـ سریعـ تر کهـ حوصلمـو سر بردیـ بیـعرضهـ

♥مرسیـ عشقآیـ منـ♥

دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 30 بهمن 1396 05:29 ب.ظ


نمایش نظرات 1 تا 30