تبلیغات
♛.✘دُخـــ:)ـــیــــ وروجــــکــ♥ـــ ✘.♛ - دوستِت دارَم.

دوستِت دارَم.

جمعه 4 اسفند 1396 02:57 ب.ظ

نویسنده: ✘ ریحآنهـ ژوووونیـ ✘

تا حالا بِهِت نَگُفتَم وَلی حالا می خوام بِگَم:

‎بی تُو میمیرم . . .

‎تُو دُنیایِ مَنی . . .

‎دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . . .

‎اَگِه یِه روز نَبینَمِت چِقَد دِلَم بَرات تَنگ میشِه . .

‎نَبودَنِت بَرام پایانِ زِندِگیه . . ‎یِه گوشِه چِشاتُو بِه هَمِه دُنیا 

نِمیدَم . . .

‎می خوام بِگَم : بیشتَر اَز عِشقِ مجنون بِه لیلی عاشِقِتَم . . .

‎هَر جور کِه باشی دوستِت دارَم . . .

‎مِثلِ نَفَسی بَرام اَگِه نَباشی مَنَم نیستَم . . .

‎هَر شَب با خیالِت می خوابَم . . .

‎جایگاهِ هَمیشِگیت تو قَلبِ مَنِه . . .

‎حاضِرَم قَشَنگتَرین لَحظِه هام رُو با سَخت تَرین دَقایِقَت عَوَض

 کُنَم . . .

‎یِک لَحظِه ای کِه تُو رُو میبینَم بِهتَرین لَحظِه زِندِگیمِه . . .

‎می خوام بِگَم : دَر یک کلام دوستِت دارَم.

دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 5 اسفند 1396 03:14 ب.ظ