تبلیغات
♛.✘دُخـــ:)ـــیــــ وروجــــکــ♥ـــ ✘.♛ - مَـدرِســهــع ☜ روزِ اَوَل ツ

♛.✘دُخـــ:)ـــیــــ وروجــــکــ♥ـــ ✘.♛نتیجه تصویری برای عکس دارم میرم مدرسه


یـــــــــآ خـــــــــــــــدآ


اِمـــــتـــــــحــــــآن خَـــــــــــــــــره


تِـــثــــا فَـــــط اَزتــــــــــ مُتــنـــفِـــرَم

وآیییــ دیشبـ اَصـن خـوآبمـ نَـبُرد

خلآصهـ بزور خـوآبیدمـو صبحـ سآعتـ 5 بیدآر بودمـ

تـو گـوشــیـ بـودمـ تآ 6 بعد پآ شدمـ و حآضر شدم

برآ مدرسـهـع ، روز اَوَل بود و دیگهـ دیگهـ کلیـ خـوشگل کردمـ

سآعتآیــ 7 اومدمـ دآدآشمـو بیدآر کنمـ تآ منو ببرهـ برسونهـ

اومدمـ بشـ میگمـ پآشـو منو برسونـ

عَنـتَـر بَرقــی میگـهـع بیآ حآلآ بخآبیمـ ظهر میبرمتـ :/

ینیـــ دآغـونـ رَفـتـمـ ، بعـد هرکآریـ کردمـ اَز خـوآبـ نآزشـ نَزد دیـع

منمـ چـونـ مدرسـهـع نزدیکـ بـود گفتمـ بگیـر بِـکَـپـ خودَمـ میرمـ

رَفتَمـ و رفقآرو دیدمـ و دیگـهـع بعدهـ

 بَـغَـل و بـوس و جـیـغ و همدیگـرو دیدنـ

رَفتیمـ سَرهـ صَفــ معلمآ همهـ عوضـ شدهـع بودنـ

بآ جدیدآ آشنآ رفتیمـ

خآنومآ ضِـر ضِـر کردنـ یکمـ و بعدمـ رفتیمـ سر کلآسآ

زنگـ اَوَل معلمـ ندآشتیمـ منـ و رفقآمـ کلآسآ بردیمـ رو هوآ

منـ گـوشـ بردهـ بودمـ ، آهنگــ زدیمـ ، رَقصیدیمـ

دستـ و جـیـغ و دیگهـ کُـلـی حآل

بعدهـ کلیـ مسخرهـ بآزیـ و گذشتـ زمآنـ

 حآل کردنـ و زآیهـ کردنـ معلمآ

سآعتـ 1 شـد و تعطیـل شدیمـ

منمـ دآدآشمـ اومدهـ بود دنبآلمـ حسآبیـ خـوشتیپـ کردهـع بود

و کلیـ بآکلآسـ و اینآ ، رفقآیـ پآرسآل دیدهـ بودنشـ و برآشـ غَشـ میرفتنـ

حآلآ بعدنـ عکسشـو میزآرمـ تآ شومآهآمـ غَشـ برینـ

خـو دیگـهـع بعدمـ اومدمـ خونهـ و اینآ

خلآصهـ خـوشـــ گُـذَشــتـــــــ .ژیییییییییـــغ شومآ هآمـ بگینـ تـو وبآتونـ تآ بیآمـ بوخونمـ

بچــهــ زرنگآمــ اَ نَظرهـ مَنـ برنـ بمیرنـ

مَنـ از متوسطـ بآلآترمـ ولیـ خو معدل کُلَمـ همیشهـع بودهـ 18

پآیینمـ نمیآد بآلآمـ نمیـرعـ :/

اَ نظرهـ خـودمـ عآلیـع

بچـهـ تنبلآمـ کهـ .............

وآلآ حرفیـ نَـعــرَمـبرچسب‌ها: REYHANE joOoNi
تاریخ جمعه 16 مهر 1395سـاعت 04:33 ب.ظ نویسنده ✘ ریحآنهـ ژوووونیـ ✘ نظرات()
miss-o

مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ